Argumenten voor een sterk lokaal fietsbeleid

Fietsen is een prettige en gemakkelijke manier van verplaatsen. Meer dan ooit zetten steden en gemeenten in op een sterk fietsbeleid. Op de studiedag “Argumenten voor een sterk lokaal fietsbeleid” stelt Fietsberaad Vlaanderen het handboek “Sterk Fietsbeleid” voor.

Met de studiedag en het handboek ondersteunt Fietsberaad de ontwikkeling van een beleid dat méér mensen op de fiets wil. Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes die aanzetten tot meer fietsen. Op die manier kan het aandeel van de fiets in de modal split omhoog. Op de studiedag komen zowel feiten, cijfers als goede lokale praktijken rond de fiets aan bod. We vetrekken daarbij vanuit de thema’s leefbaarheid, klimaat, gezondheid en verkeersveiligheid. Deze thema’s worden door gemeenten ook het vaakst genoemd als basis voor hun fietsbeleid. In het handboek krijgen burgemeesters, schepepen, mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor die lokale, overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt er en hoe pakt u het aan? Deelnemers ontvangen het handboek “Sterk Fietsbeleid”.

Meer info hier.