Gemeenten willen meer fietsen [Dutch]

Uit een enquête die Fietsberaad Vlaanderen hield bij de Vlaamse gemeenten blijkt dat de meeste besturen sterker willen inzetten op de fiets. Zo hebben bijna alle gemeenten (95%) een mobiliteitsplan dat plaats maakt voor fietsbeleid en investeren ze in fietspaden en andere fietsinfrastructuur. Ook initiatieven zoals schoolstraten komen er aan. Toch is er nog heel wat werk om mensen te overtuigen de fiets te nemen.